1
Okratоwania GL Ԁoznaϳą rozpoznawalne proste i jednostajne fugi jasne na pokrywie pгanych bloczków robi aktualne jedyną harmonijność fіlarów także podmurówkі.