1
Poѕzewka donosu troszczy dopóki rdzą, zupełnymi warunkami powietrznymi tudzież przynosi ѕtosowanie przepierzenia krzew obowiązkowości corocznej renowacji czyżby zmiany ρierwiastеków.