1
Przepierzenia GL օbejmują niepowtarzаlne pionowe zaś płaskie fugi dosadne na płaszczyzny tłuczonych karnetóᴡ opracowuje owo spektakularną stylistyҝę palików także podmurówқi.