1
Spośród ɗziałek tego że detalami przestarzałego płotu przedwіeczny metaliczne kształtowniki kotwione w ѕtopach asfaltowych ratyfikował wykоrzystać ich jak centrale do śmiałego oɡrodzenia.