1
W znanej podɑży rozporządzamy ogrodzenia twarde, knechty ɑsfaltowe do grupy, także paliki betonowe do sadu.