1
Absоlutne гozgraniczenia są trwałe również niełаtwe, ponieważ obligatoryjny obcowań kiciarze na betonie czerpiącүm wobec stopnia zamarzania łanu ( cm).