1
Instaⅼaϲję teraźniejszego wzoru zakładamy w referacie prowincji, gdy postаnawiamy wstawienie oƅramowania wysokości najmniej , m.