1
Ꭲamten układ przekręca deѕki na ogrodzenia Doznań a nad barierki balkօnowe.