1
Permainan judi merupakan permainan yang sudah lahir sejak dulu kala. Tak ada orang yang tak mengenal perjudian, dalam artian seluruh orang mengetahui apa itu perjudian. Pada jaman dahulu orang orang mencontoh perjudian atau bertaruh dengan sebuah laga petarungan seperti seumpama petarungan antara seekor ayam, atau petarungan pacuan kuda dan lain sebagainya.Dengan adany