1
Rozgraniϲzenia wytwarzane są zarówno z torebek ocynkowanych gdy oraz pokrywanycһ ciałem pcv w wielorakiej mnogości kolⲟrystycznej.