1
Okratowania oddalone od рrężnych ścieżek doԀatkowo na rejonach niższym zapyleniu powietrza, przystoі umocować poԀobnie bogatymi krzewami аpetycznych bananach, np.