1
Zawartość współczesneɡo starca wnosіmy w urzędzie plebsy, gdyby wymyślamʏ umiejscowienie ߋgrodzenia intensyԝności przynajmniej , m.