1
Hợp các màu trắng, vàng ánh kim, bạc thuộc Kim và xanh da trời, đen thuộc Thủy.

Vậy nên, sao Thái Âm kỵ màu sắc thuộc Hành Thổ đó là màu vàng đất, nâu và xanh lá cây thuộc Hành Mộc.

Comments

Who Upvoted this Story