1
Gia đình con cái hòa hợp, công danh tiền tài tốt, sức khỏe dồi dào.

Những tuổi trên vì không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và đường tài lộc, nên chỉ tạo ra cảnh nghèo khó triền miên.

Comments

Who Upvoted this Story