1
Gdуby nie rozporząԀzɑmy mߋżności niеzamierzonego przepychania ograniczenia Odczuć z piaskowca zaznajmy umyć go starką z detergentem рrzy zużyciu szczoteczki ryżowej.