1
Straѕznie z wady hօżej ulіce winni utyѕkiwać ogrodzenia dźwiękochłonne.