1
Dạ dày (hay còn được gọi là bao tử) là một bộ phận trong hệ tiêu hóa ở người, Dạ dày có hai nhiệm vụ chính trong tiêu hoá là:

Comments

Who Upvoted this Story