1
Det enda sättet är att använda hörapparater. Ungdomar i åldern 20 år upplevde de flesta fallen. Därför använder de ofta ett headset.
Många är omedvetna när hans hörsel går ner, förklarade han.