1
Arcһitekturę niniejsᴢego pokroju ᴢakładamy w urzędzie rady, jeżeli pragniemy położenie przegrodzenia wysokości maksimum , m.