1
Poprawa koordynacji piecze nad pacjentem. Celem reformy podstawowej opieki zdrowotnej jest poprawa koordynacji pieczy nad pacjentem także optymalizacja procesu leczenia także zwiększenie jego skuteczności. Doświadczenia własnych krajów pokazują, iż właściwie zaawansowana także zrobiona podstawowa profilaktyka zdrowotna jest w mieszkanie zadowolić większość spraw zdrowotnych populacji. W bie